معاونت آموزشی

اثربخشی آموزش‌های غیررسمی در ارتقاء کارآیی نیروی انسانی و بهبود بهره‌وری در حوزه‌های مخـتلف، موضـوعی است که توجه بیـش از پیـش به آن بســیار ضــروری و حائز اهمیت است. جهت‌گیری فعالیت‌های آموزشــی جـهاددانشـگاهی واحـد استان البرز در راستای توسعه آموزش‌های تخصصی با بهره‌گیری از روش‌ها و شیوه‌های بدیع، توسعه جامعه هدف فراگیران و ارتقاء کیفیت آموزش در سطح استانداردهای بین‌المللی و قابل ارائه و رقابت در کشور و منطقه تعریف گردیده است.

از توانمندی های شاخص این معاونت می توان به: برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تخصصی، برگزاری دوره‌های حضوری و غیرحضوری، برگزاری دوره‌ها در محل مورد نظر کارفرما و برگزاری سمینارها، همایش و کارگاه‌ها و همچنین برگذاری آزمون های استخدامی اشاره نمود.

معاونت‌ آموزشی جهاددانشگاهی ضمن تعامل و ارتباط مؤثر با سازمان‌های دولتی‌ و غیر دولتی به منظور تحقق بخشی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش کارکنان، در تلاش است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آموزشی این نهاد، ضمن ایجاد وحدت رویه، بستر و زمینه‌های جدید آموزشی را در واحدهای جهاددانشگاهی فراهم نماید.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان گستان جناب آقای امیرحسین تناور

IMG_17250