دکتر آتا

مدرس دستیار کنار دندان پزشک

ماموریت و بیوگرافی

دکتر آتا معاون مدیر شبکه بهداشت و بمدت ۴سال ریاست مرکز بهداشت از سال ۹۸ تاکنون کارشناس مسئول واحد دندانپزشکی و  ازسال ۸۶ تاکنون کارشناس فنی نظارت بر درمان می باشد

سوابق:

  • عضو هیئت مدیره نظام پزشکی کلاله
  • عضو خیرین سلامت شهرستان
  • مدرس جهاد دانشگاهی
  • مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان
  • عضو هیئت اجرایی هلال احمر شهرستان

دوره های ارائه شده توسط این مدرس