علی ابراهیم کتولی

مدرس متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی

ماموریت و بیوگرافی

آقای علی ابراهیم کتولی متول دارای مدرک کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه گرگان و مدرک کارشاناسی ارشد رشته بیوشیمی از دانشگاه تبریز می باشد

سوابق :

  • از سال 97 تا 99  مدرس دوره کوتاه مدت متصدی پذیرش آزمایشگاهی
  • از سال 92 تا 94 کارشناس آزمایشگاه بیمارستان شهریار تبریز
  • از سال 94 تا 96 کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر معززی در گرگان
  • از سال 96 تا 98 کارشناس آزمایشگاه بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان
  • از سال 98 تا 99 کارشناس آزمایشگاه بیمارستان شهید طالقانی گنبد

دوره های ارائه شده توسط این مدرس