طاها میرصادقی

مدرس کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - امدادگر اورژانس

ماموریت و بیوگرافی

آقای طاها میر صادقی

دوره های آموزشی و مدارک موجود:

 • مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت امداد و سوانح گرایش حوادث طبیعی
 • کاردنی مدیریت دولتی
 • مربیگری امداد و کمک های اولیه از موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و پژوهشجمعیت هلال احمر مرکز استان
 • مربیگری اصول ایمنی و آتش نشانی و آشنایی با سیستم های اطفاء حریق واکنش سریع از جمعیت هلال احمر مرکز استان
 • مربیگری دوره خدمات اورژانسی و پیش  بیمارستانی از موسسه آموزش عالی جمعیت هلال احمر مرکز استان
 • مربیگیری اصول جستجو و نجات  در آوار از جمعیت هلال احمر مرکز استان
 • دوره تخصصی اطفاء حریق در حوادث ترافیکی و جاده ای و آشنایی با تجهیزات پیشرفته واتر میس از شرکت مهر ماهان پاد نماینده انحصاری hne
 • دوره بازآموزشی  مربیانامداد و کمک های اولیه
 • چهار مدرک مدرسی و مربیگری آنست از صلیب سرخ آلمان
 • گواهینامه مهارتی مسئولین عملیات امداد کشور از دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران
 • گواهینامه مدیریت استرس از دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران
 • گواهینامه بهداشت روانی در محیط کار از دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال ایران
 • گواهینامه تخصصی جستجو و نجات در جاده معاون آموزش و پژوهش هلال احمر کشور
 • گواهینامه مهارت کسب و کار  از اداره کار و امور اجتماعی استان گلستان
 • گواهینامه شنای تکمیلی و جستجو و نجات در سیلاب از جمعیت هلال احمر استان گلستان
 • گواهینامه مقابلهو پیشگیری با ایدز از جمعیت هلال احمر استان گلستان
 • گواهینامه جستجو و نجات در عمق و قواصی از جمعیت هلال احمر استان گلستان
 • دارای گواهینامه دوره امدادگری از جمعیت هلال احمر استان گلستان
 • دارای گواهینامه آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی از اداره کل مدییت بحران استان گلستان
 • دارای گواهینامه دوره تخصصی cpr از جمعیت هلال احمر استان گلستان
 • گواهینامه تخصصی نجات در جاده از جمعیت هلال احمر استان گلستان
 • گواهینامه مدیریت مبتنی بر جامعه از موسسه آموزش عالی جمعیت هلال احمر مرکز استان
 • گواهینامه جنگ نرم از موسسه آموزش عالی جمعیت هلال احمر مرکز استان
 • دارای مدرک مدیریت بحران
 • دارای مدرک مربیگری اسکان اضطراری
 • دارای مدرک مربیگری تیم های واکنش سریع کشور
 • دارای مدرک مربیگری خدمات پیش بیمارستانی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس