لیلی خمبر

مدرس دستیار کنار دندان پزشک

ماموریت و بیوگرافی

لیلا خمبر فرزند متولد ۱۳۶۱ دانشجوی کارشناسی رشته حقوق قضایی و دارای مدرک دستیاری دندانپزشکی و همچنین با تجربه کاری  ۱۲سال در درمانگاه خیریه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و  ۵ سال سابقه مدیریت داخلی درمانگاه و هچنین تجربه ۴سال همکاری با جهاد دانشگاهی با عنوان مدرس عملی دستیاری دندانپزشکی می باشد

دوره های ارائه شده توسط این مدرس