یوسف مصطفی لو

مدرس تلقیح مصنوعی گاو و واکسیناسیون دام

ماموریت و بیوگرافی

آقای یوسف مصطفی لو  دارای مدرک دکتري عمومي دامپزشکي از دانشگاه تهران و اخرین مدرک تحصیلی وی دکتری تخصصی در رشته مامایی و بیماریهای تولید مثل دام می باشد و عضو هيئت علمي دانشگاه گتبد کاووس می باشد

 سوابق تدریسی وی  از سال 1368 در دروس ذیل در مقاطع کارداني ، کارشناسي و کارشناسي ارشد به شرح زیر می باشد

 • مشارکت در اجراي چندين طرح علمي – پژوهشي
 • استاد راهنما و استاد مشاور دهها پايان نامه دوره کارشناسي ارشد و مشاور پايان نامه دوره دکتري
 • ارائه دهها مقاله در سمينار هاي منطقه اي و ملي
 • مشارکت در چاپ دهها مقالات علمي پژوهشي
 • مدرس 4 دوره تلقيح مصنوعي دام  که 2 دوره آن در جهاد دانشگاهي گنبد برگزار گرديده است
 • تدریس درس بیماریهای عفونی دام وطیور
 • تدریس درس بیماریهای انگلی دام وطیور 
 • تدریس درس جانورشناسی    
 • تدریس درس زیست شناسی
 • تدرس درس بیماریهای ماهی
 • تدریس درس میکروب شناسی
 • تدریس درس تلقیح مصنوعی و تشخیص آبستنی   
 • تدریس درس تشریح و فیزیولوژی تولید مثل گاو و گاومیش 
 • تدریس درس فارماکولوژی 
 • تدریس درس بیماریهای دام و طیور
 • تدریس درس بیماریهای مشترک انسان و دام  
 • تدریس درس بیماریهای مشترک انسان و اسب
 • تدریس درس بیماریهای اندام حرکتی اسب
 • تدریس درس بهداشت گاو 
 • تدریس درس بهداشت اسب 
 • تدریس درس بهداشت طیور
 •  تدریس درس فيزيولوژي توليد مثل پيشرفته 1

دوره های ارائه شده توسط این مدرس