مهدی باقریان

مدرس خبرنگاری

ماموریت و بیوگرافی

آقای حکیم قلیچ متولد 1361 دارای مدرک کاردانی بیهوشی و کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد

سوابق :

  • 16 سال سابقه کار مفید در بخش های داخلی و خارجی اورژانس ، ICU ، post eath ، CCU در بیمارستانهای خانواده تهران – ساسان تهران – 560 ارتش گرگان (1383 – 1392)
  • بازنگری و ویرایش کتاب های بهیاری (1388 – 1392)
  • بازنگری و تدوین کتابهای کمک پرستاری یک ساله (1388 – 1392)
  • 5 سال سابقه فعالیت و همکاری در مرکز کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان گلستان (1394 – 1399)

دوره های ارائه شده توسط این مدرس